PROSBA O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

17. Jún 2018

Drahí veriaci, 26. septembra 2016 sme po dlhších prípravách začali s realizáciou stavebných opráv nášho Farského kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch. Konkrétne sa jedná o vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, odstránenie vonkajších a vnútorných omietok, ktoré budú neskôr nahradené sanačnými omietkami a o horizontálnu chemickú injektáž muriva. Neskôr nás čaká obnovenie kúrenia, osvetlenia a snáď aj výmena okien.

Finančné náklady na uskutočnenie týchto prác sa vyšplhajú do výšky minimálne 60.000 €. Od roku 2014 máme vo farnosti pravidelné mesačné zbierky na tento účel. Napriek tomu sme boli nútení si určitú sumu požičať.

Ako duchovný otec a správca farnosti sa preto obraciam na Vás, ľudí dobrej vôle, s prosbou o finančnú pomoc formou milodaru na rekonštrukciu nášho kostola. Budeme Vám vďační za akúkoľvek sumu.

Milodary môžete posielať na IBAN SK37 0900 0000 0000 2861 1524. Do správy pre príjemcu, prosím, uveďte MILODAR SANÁCIA.

Všetkých darcov zahŕňame do modlitieb. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Priebeh prác si môžete pozrieť vo fotodokumentácii v sekcii Aktivity vo farnosti.

Farské oznamy – 11. nedeľa

17. Jún 2018
18.6. Pondelok H. Trsťany 7:00 + Ján a Ružena
19.6. Utorok H. Trsťany 18:30 Za B. požehnanie v tehotenstve
20.6. Streda Súdovce 18:30 + Ján Halaj
21.6. Štvrtok

Sv. Alojza Gonzágu, reh., sp.

H. Moravce 18:30 + Ján a Vladimír
22.6. Piatok H. Trsťany 18:30 Za zdr. a B. požeh. pre Gabiku
23.6. Sobota H. Trsťany 7:00 Za obrátenie hriešnikov
24.6. Nedeľa

Narodenie

sv. Jána Krstiteľa, sl.

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

Za zdr.a B.pomoc pre Jána Kováča

+ Ján Horváth a rodičia z o. str.

Za farníkov

 • Zvonček: S: 143,46 €, M: 30,56 €, T: 74,20 €.
 • Na sanáciu farského kostola prispel bohuznámy sumou 20 €. PBZ.
 • Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 • Ďakujem všetkým, ktorí sa v stredu v hojnom počte zúčastnili upratovania farského kostola.
 • V sobotu sa budeme po sv. omši modliť novénu k Matke ustavičnej pomoci.
 • Súdovce –  p. Vlasta Kováčová a p. Nataša Balážová
 • Moravce – p. Mária Kuzmová a p. Júlia Lakatošová
 • Trsťany – rod. Vinczeová a Uramová

17. 6. 2018 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.

PROSBA O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

13. Jún 2018

Drahí veriaci, 26. septembra 2016 sme po dlhších prípravách začali s realizáciou stavebných opráv nášho Farského kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch. Konkrétne sa jedná o vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, odstránenie vonkajších a vnútorných omietok, ktoré budú neskôr nahradené sanačnými omietkami a o horizontálnu chemickú injektáž muriva. Neskôr nás čaká obnovenie kúrenia, osvetlenia a snáď aj výmena okien.

Finančné náklady na uskutočnenie týchto prác sa vyšplhajú do výšky minimálne 60.000 €. Od roku 2014 máme vo farnosti pravidelné mesačné zbierky na tento účel. Napriek tomu sme boli nútení si určitú sumu požičať.

Ako duchovný otec a správca farnosti sa preto obraciam na Vás, ľudí dobrej vôle, s prosbou o finančnú pomoc formou milodaru na rekonštrukciu nášho kostola. Budeme Vám vďační za akúkoľvek sumu.

Milodary môžete posielať na IBAN SK37 0900 0000 0000 2861 1524. Do správy pre príjemcu, prosím, uveďte MILODAR SANÁCIA.

Všetkých darcov zahŕňame do modlitieb. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Priebeh prác si môžete pozrieť vo fotodokumentácii v sekcii Aktivity vo farnosti.

Farské oznamy – 10. nedeľa

13. Jún 2018
11.6. Pondelok

Sv. Barnabáša, ap., sp.

H. Trsťany 7:00 Za B.pož.pre Jozefa, Lenku, Jána a Annu
12.6. Utorok H. Trsťany 18:30 Za Božiu pomoc pre syna
13.6. STREDA

Sv. Antona Paduánskeho, kň. a uč. C., sp.

Súdovce 18:30 + z rodiny Cesnekovej
14.6. Štvrtok H. Moravce 18:30 + Mária Cibuľová, mesačná
15.6. Piatok H. Trsťany 18:30 + Anton Kráľ
16.6. Sobota H. Trsťany 7:00 Na úmysel
17.6.

11. Nedeľa

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Ondrej a Mária Zajacovci

Za zdr.a B.pom.pre synov a krst.deti s rodinami

Za farníkov

 • Zvonček: S: 57,40 €, M: 44,95 €, T: 121,20 €. PBZ.
 • Prvonedeľná zbierka: 231,44 €
 • Ďakujem farníkom a členom Poľovníckeho združenia sv. Bartolomeja za všetky práce, ktoré ste v tomto týždni vykonali vo farskom kostole. Kostol je zvnútra obitý do výšky 160 cm. Keďže je potrebné ešte odtiahnuť lavice na pravej strane a obiť malú časť omietky za nimi, s. omše budú v tomto týždni na obecnom úrade. Z tohto dôvodu sa kostol uprace až po obití tejto zvyšnej omietky, tzn. koncom týždňa. Brigádu vyhlásim.
 • Súdovce –  p. Anna Rusnáková a p. Katarína Tuhárska
 • Moravce – rod. Beneová a Hadryová
 • Trsťany – rod. Viktorová, Ondriškovicová, Zubová a Struharňanská

10. 6. 2018 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.