16. September 2018

Prosba o milodar

14. September 2018

Oprava farského kostola – 2. etapa

Drahí priatelia,

koncom augusta 2018 sme vstúpili do druhej etapy opravy farského kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch. Pôvodne malo ísť len o nahodenie nových sanačných omietok v interiéri kostola. Po prípravných prácach sa však ukázalo, že je potrebné opraviť aj lavice a doplniť dlažbu, ktorá pôvodne pod lavicami nebola. Keďže pôvodná dlažba by ostala len na niektorých miestach kostola, uvážili sme, že by bolo vhodné vymeniť dlažbu v celej lodi kostola. Pri takejto rozsiahlej rekonštrukcii chceme tiež modernizovať spôsob vykurovania kostola. Pôvodne boli v kostole plynové gamatky, ktorých využívanie kostolu nevyhovuje nielen z ekonomického, ale najmä z estetického hľadiska.

Ako môžete vidieť vo fotodokumentácii, čo môžeme a vieme, robíme svojpomocne vďaka obetavým farníkom. Do prác sa zapájajú všetky vekové kategórie – od detí až po tých skôr narodených. Celkovo však ide o dosť nákladnú investíciu, s ktorou sme nepočítali. Keďže náš kostol nie je kultúrna pamiatka, nemáme možnosť žiadať finančné prostriedky na opravu z rôznych fondov a projektov. Preto sa ako správca farnosti obraciam na Vás, ľudí dobrej vôle, s prosbou o finančnú pomoc formou milodaru na rekonštrukciu nášho kostola.

Milodary môžete posielať na IBAN SK37 0900 0000 0000 2861 1524. Do správy pre príjemcu, prosím, uveďte MILODAR KOSTOL

Všetkých darcov zahŕňame do našich modlitieb. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a ochotu pomôcť nám pri zachovaní nášho kostola aj pre ďalšie generácie. Priebeh prác si môžete pozrieť vo fotodokumentácii.

Ján Jáger, správca farnosti

Priebeh prác

16. Október 2016