PROSBA O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

16. Február 2018

Drahí veriaci, 26. septembra 2016 sme po dlhších prípravách začali s realizáciou stavebných opráv nášho Farského kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch. Konkrétne sa jedná o vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, odstránenie vonkajších a vnútorných omietok, ktoré budú neskôr nahradené sanačnými omietkami a o horizontálnu chemickú injektáž muriva. Neskôr nás čaká obnovenie kúrenia, osvetlenia a snáď aj výmena okien.

Finančné náklady na uskutočnenie týchto prác sa vyšplhajú do výšky minimálne 60.000 €. Od roku 2014 máme vo farnosti pravidelné mesačné zbierky na tento účel. Napriek tomu sme boli nútení si určitú sumu požičať.

Ako duchovný otec a správca farnosti sa preto obraciam na Vás, ľudí dobrej vôle, s prosbou o finančnú pomoc formou milodaru na rekonštrukciu nášho kostola. Budeme Vám vďační za akúkoľvek sumu.

Milodary môžete posielať na IBAN SK37 0900 0000 0000 2861 1524. Do správy pre príjemcu, prosím, uveďte MILODAR SANÁCIA.

Všetkých darcov zahŕňame do modlitieb. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Priebeh prác si môžete pozrieť vo fotodokumentácii v sekcii Aktivity vo farnosti.

Farské oznamy – 1. pôstna nedeľa

16. Február 2018
19.2. Pondelok

po 1. pôstnej nedeli

H. Trsťany - -
20.2. Utorok

po 1. pôstnej nedeli

H. Trsťany - -
21.2. STREDA

po 1. pôstnej nedeli

Súdovce 17:00

Za zdravie a Božie požehnanie

pre Miroslava s rodinou

22.2. Štvrtok

Katedra sv. Petra, ap., sv.

H. Moravce - -
23.2. Piatok

po 1. pôstnej nedeli

H. Trsťany - -
24.2. Sobota

po 1. pôstnej nedeli

H. Trsťany - -
25.2.

2. PÔSTNA NEDEĽA

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Ladislav Baláž, mesačná

+ rodičia a st. rodič. z oboch strán

Za farníkov

 • Zvonček: Súdovce 28,93 €, Moravce 24,03 €, Trsťany 61,80 €. PBZ.
 • Dnes bude zbierka na charitu.
 • Krížovú cestu sa budete modlievať v piatok pred s. omšami a v pôstne nedele o 15:00 hod.
 • Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • Oznam pre prvoprijímajúcich: stretnutie s deťmi2. skupina (Moravce + Lišov): v sobotu, 24. 2. o 14:00 hod.
 • Počas mojej neprítomnosti v prípade potreby kontaktujte dp. Ivana Jaroša.
 • Súdovce – p. Margita a Terézia Janíkové
 • Moravce – p. Mária Justová a sl. Eva Štefková
 • Trsťany – rodiny Meňušová a Petrášová.

18. 2. 2018 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.

Farské oznamy – 6. nedeľa

11. Február 2018
12.2. Pondelok H. Trsťany 17:00 + Anton a Helena Piatrikovci
13.2. Utorok H. Trsťany 17:00 + Štefan Kliment
14.2. POPOLCOVÁ

STREDA

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

15:30

17:00

18:30

Za zdr.a B.pož.pre rod. Procházkovú

+ st. rod.Piatrikovci a Gajdošovci

15.2. Štvrtok

po Popolcovej strede

H. Moravce 17:00 + Ondrej a Mária
16.2. Piatok

po Popolcovej strede

H. Trsťany 17:00 Za zdravie a Božiu pom. pre rodinu
17.2. Sobota

po Popolcovej strede

H. Trsťany 7:00

Za syna Jozefa s rodinou
18.2.

1. PÔSTNA NEDEĽA

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Martin Struharňanský

Za zdravie pre dcéry s rodinami

Za farníkov

 • Zvonček: Súdovce 30,74 €, Moravce 36,27 €, Trsťany 60,48 €.
 • Prvonedeľná zbierka: 254 €.
 • Na sanáciu kostola prispeli bohuznámi sumou 45 €. PBZ.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 • V utorok po omši bude zmierna poklona.
 • Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu sa zdržiavame mäsitých pokrmov (od 14. rokov), zachovávame pôst, tzn. raz sa v tento deň dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa (od 18 – 60 r.). Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Vážne chorí, diabetici alebo tehotné ženy tento pôst z dôvodu zdravotných obmedzení nemusia zachovávať, čiže chorí môžu jesť viackrát za deň bez obmedzenia. Pôst od mäsitých pokrmov však treba zachovať, pokiaľ na to nie je mimoriadne vážny zdravotný dôvod.
 • Pre deti je v sakristii pripravená pôstna aktivita formou pracovného zošita, ktorú treba začať Popolcovou stredou.
 • Pozývam rodiny našej farnosti zapojiť sa do novény k Panne Márii Guadalupskej za dar obrátenia a viery pre všetkých členov rodiny. Obraz Panny Márie by putoval od rodiny k rodine, v každej rodine by bol 9 dní, počas ktorých by sa rodina modlila novénu z brožúry na to určenej. Keď rodina skončí novénu, zanesie obraz aj brožúru rodine, ktorá v zozname nasleduje po nej. Zoznam každej rodine vytlačím. Začneme Popolcovou stredou. Obrazy sú tri, do každej obce jeden. Prosím, aby ste sa zapísali vzadu na papier.
 • Oznam pre prvoprijímajúcich:
 • stretnutie s rodičmi: dnes o 15:00 v kostole v Moravciach
 • s. omša s deťmi a rodičmi: 15. 2. o 17:00 v Moravciach
 • 2. skupina (Moravce + Lišov): 24. 2. o 14:00
 • Súdovce – p. Anna Rusnáková a p. Katarína Tuhárska. Na kostol prispela bohuznáma rodina sumou 50 €. PBZ.
 • Moravce – p. Anna Hoscová a p. Mária Subová. Dnes bude ružencová ofera.
 • Trsťany – rod. Gajdošová a Gálusová a p. Hrabovská (nad 80 r.)

11. 2. 2018 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.

Farské oznamy – 5. nedeľa

3. Február 2018
5.2. Pondelok

Sv. Agáty, panny a muč., sp.

H. Trsťany 17:00 Za zdr. a Božiu pom. pre Žofiu
6.2. Utorok

Sv. Pavla Mikiho a spol. muč., sp.

H. Trsťany 17:00 Za obrátenie a Božiu pomoc
7.2. STREDA Súdovce 17:00 + Hermína Muráňová
8.2. Štvrtok H. Moravce 17:00 Za zdr. a B. pom. pre rodinu
9.2. Piatok H. Trsťany 17:00 Za B. pomoc v chorobe pre matku
10.2. Sobota

Sv. Školastiky, panny, sp.

H. Trsťany

Súdovce

7:00

15:00

Poďakovanie za 50 r. manželstva
11.2.

6. NEDEĽA

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

Za zdr.a B.pom.pri dož.93r. Jozefa Muráňa

+ Ľudmila Meňhárová

Za farníkov

 • Zvonček: Súdovce 35,50 €, Moravce 48,07 €, Trsťany 67,47 €.  Na sanáciu kostola prispeli bohuznámi sumou 2×50 €. PBZ.
 • Dnes bude prvonedeľná zbieka.
 • Dnes o 15:00 bude vo farskom kostole prvonedeľná pobožnosť.
 • V pondelok, v stredu a vo štvrtok budú po omšiach polhodinové eucharistické poklony.
 • V piatok bude detská s. omša a po nej erko stretko.
 • V sobotu sa budeme po omši modliť novénu k MUP.
 • Oznam pre prvoprijímajúcich:
 • 1. skupina (Trsťany + Súdovce): 10. 2. o 13:00
 • stretnutie s rodičmi: 11. 2. o 15:00 v kostole v Moravciach
 • s. omša s deťmi a rodičmi: 15. 2. o 17:00 v Moravciach
 • 2. skupina (Moravce + Lišov): 24. 2. o 14:00
 • Súdovce – p. Božena Nôtová a p. Anna Grešková
 • Moravce – p. Margita Chobodová a p. Anna Schmotzerová. Na budúcu nedeľu bude ružencová ofera.
 • Trsťany – rod. Kráľová a p. Hrabovská

4. 2. 2018 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.